vinsclaramunt.cat compleix amb l’establert a la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa sobre Servei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, motiu pel qual ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En el moment en que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda i enviament d’ofertes i serveis de les empreses del grup que puguin resultar d’interès als nostres clients. vinsclaramunt.cat assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol•liciten són sempre les estrictament necessàries.
vinsclaramunt.cat es compromet a no donar a les dades personals cap altre ús que l’acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers aliens a les empreses del grup sota cap concepte. En qualsevol cas els clients de vinsclaramunt.cat podran en tot moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@vinsclaramunt.cat.

En aquest sentit, l’Usuari resta informat i dona el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de vinsclaramunt.cat (amb domicili social a La Pobla de Claramunt, Av. Catalunya 22, i NIF 47109531B) degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i pel tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol•licitud o contractació de qualsevol Servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a l’objecte d’accedir a la informació i als serveis facilitats per vinsclaramunt.cat a través de la pàgina web, i en el seu cas pel manteniment de la relació contractual, així com per l’enviament d’ofertes o informació publicitària i promocional de les empreses del grup..

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell/ella són correctes i certes, i es compromet a comunicar a vinsclaramunt.cat els canvis que es produeixin en els mateixos. L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no sigui imprescindible per la celebració del contracte i la seva utilització per qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vinsclaramunt.cat exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva direcció de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, a aquells Usuaris que hagin donat expressament el seu consentiment.

vinsclaramunt.cat informa a l’Usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic info@vinsclaramunt.cat.